Warning: session_start(): open(/home/admin/domains/tmp/sess_q6tetk0c93htdu1hquspi4jo90, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/admin/domains/stitchcms.nl/public_html/inc/getvars.php on line 11 Opleidingen |

Opleidingen voor de Arbo-professional

Opleiding

Blended Learning: de nieuwe preventiemedewerkerNIEUW!

Blended Learning
Een volledige en efficiënte kennis-update van alle aspecten rondom De Nieuwe Preventiemedewerker. Deze Blended Learning bestaat uit een online training en een terugkomdag.

Hoe werkt het?
1. Pieter Diehl verzorgt de online training. U kunt reageren op stellingen en vragen stellen via de chat. Direct na afloop van het online onderdeel volgt de toets.

2. Tijdens de terugkomdag kunt u uw vragen stellen, in gesprek gaan met de docent en krijgt u veel praktijkvoorbeelden.

3. Na afloop van de terugkomdag en het voltooien van de online toets met goed gevolg, ontvangt u het certificaat De Nieuwe Preventiemedewerker.

>> U kunt de online training ook op een later moment volgen.

Waar gaat het over?

 • Taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker;
 • Gevolgen voor de preventiemedewerker naar aanleiding van recente (wettelijke) veranderingen;
 • RI&E in de praktijk met zoveel mogelijk resultaat;
 • Van RI&E naar PAGO;
 • Veilige werkplek en beeldschermwerkplekken.

Cadeau
Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van de uitgave Preventiemedewerker: een praktische handleiding cadeau.

 

Opleiding

Arbo Actualiteitendag

De vernieuwde Arbowet van doel naar middel Er is veel gaande in arboland. De nieuwe Arbowet en de consequenties daarvan houden de gemoederen bezig. Want een zorgvuldig arbobeleid is een must voor iedere organisatie. De vernieuwde Arbowet is daarbij een mooi hulpmiddel.

Na deze actualiteitendag bent u helemaal op de hoogte van alle recente en komende wetswijzigingen, jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. U hoort wat de vernieuwde Arbowet betekent en hoe u deze kunt gebruiken bij het realiseren van een zorgvuldig arbobeleid. Praktisch en interactief.

Het programma
Tijdens deze dag volgt u vier interactieve workshops:

 • De Arbowet in de praktijk: nieuwe rollen van arbo-actoren
 • Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Privacy: Wat wel en niet kan
 • Het programmatisch werken bij de Inspectie SZW (nieuwe organisatievorm sinds 1 juli 2017)

De actualiteitendag is actueel, helder en praktijkgericht
Aan de hand van diverse voorbeelden en tips lichten de ervaringsdeskundigen de actualiteiten toe, zodat u deze direct kunt toepassen in uw praktijk. Daarnaast heeft u volop de gelegenheid om ter plekke of al bij uw inschrijving vragen te stellen. Uiteraard worden de onderwerpen op het laatste moment geactualiseerd. Zo is uw kennis over de relevante arbo-jurisprudentie weer up-to-date en hoeft u niet bang te zijn dat u achterloopt!

Accreditatie:

 • 1 punt Hobéon SKO-A&O
 • 1 punt Hobéon SKO-AH
 • 1 punt Hobéon SKO-VK

 

Opleiding

Praktijkopleiding Arbocoördinator

Geef arbo de plek die het verdient in uw organisatie
U zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden optimaal zijn. Dat iedereen zijn werk goed en veilig kan doen en uitvoert. En u houdt de gezondheid van het bedrijf nauwgezet in het oog. Dat u kennis van arbo heeft, staat als een paal boven water. Maar daar houdt uw werk niet op!

In veel organisaties voert de arbocoördinator het arbeidsomstandighedenbeleid uit. Daarnaast is hij belast met alle uitvoeringsmaatregelen die het beleid met zich meebrengt. Maar uw taken reiken verder dan dit. Om optimaal te functioneren heeft u naast inhoudelijke kennis van arbo ook inzicht in bedrijfsprocessen en in de organisatie als geheel nodig. U moet weten hoe besluiten worden genomen. U moet kunnen risicodenken!

Wat leert u?

 • U leert welke belangen er spelen binnen uw organisatie en hoe u daarop inspeelt.
 • U ziet in welke plek arbo heeft in het organisatiebeleid en leert hoe u arbo op een goede manier op de agenda zet én houdt.
 • U kunt het belang onderbouwen van een goed arbo-beleid met heldere argumenten, zonder de verantwoordelijkheden van de organisatie aan te tasten.
 • U weet welke deskundigen u kunt inschakelen en waarmee zij u van dienst kunnen zijn.
 • U leert diepgang te geven aan de RI&E, zodat deze de basis vormt voor een cultuurverandering.
 • U kunt de relatie leggen tussen arbo en risicodenken.

Bestemd voor:

 • (Beginnende) arbocoördinatoren
 • Leden van de medezeggenschapsorganen
 • Kwaliteits- en milieumanagers
 • Leidinggevenden
 • P&O-adviseurs

Uw cadeau
Als deelnemer ontvangt u de uitgave ‘Arbo Jaarboek’ cadeau.

Opleiding

Begeleiden van dynamische RIE

Houd veilig en gezond werken levend binnen uw organisatie
De klassieke RI&E is in de praktijk nogal eens een papieren tijger die in de la verdwijnt. Een gemiste kans om veilig en gezond werken levend te houden in uw organisatie. Met de dynamische RI&E gebeurt dat niet.

De dynamische RI&E draait om een proces dat zich in een groep voltrekt. Dat kan een afdeling zijn of een bedrijf, waarbij het per onderdeel kan verschillen hoe dit in de bedrijfsvoering is geïntegreerd. Het werken met een dynamische RI&E vraagt voor iedere betrokkene een andere rol. Voor de OR, de HR-adviseur, de directie, de leidinggevende en de medewerkers, maar ook voor de kerndeskundige die de RI&E moet toetsen. Met deze opleiding verankert u de RI&E in uw organisatie zodat de werknemers deze uiteindelijk zelf kunnen onderhouden.

Wat leert u?

 • U leert hoe u in de praktijk met een dynamische RI&E werkt;
 • U ontdekt wat de rol is van anderen zoals de werknemers, de OR, HR-adviseur en de directie;
 • U ziet hoe dit past bij de organisatie of afdeling die de RI&E opstelt;
 • U kunt dit proces voortaan optimaal begeleiden.

Bestemd voor:
Deze opleiding is voor arbofunctionarissen die wel weten wat een RI&E is, maar graag willen leren hoe je deze levend houdt.

Opleiding

Toetsen van dynamische RIE

Leer uw dynamische RIE in uw adviespraktijk toepassen
Een dynamische RI&E ziet er anders uit dan een klassieke RI&E. Toch moeten deze worden getoetst, want een RI&E is alleen geldig als deze het “stempel” heeft van een gecertificeerde kerndeskundige. Alleen, hoe doet u dat?

Hoe gaat u als kerndeskundige aan de slag? Want op inhoud is de organisatie vaak al heel veel verder, hebben ze een eigen werkwijze en zijn daar erg enthousiast over. Hoe vindt u hierbij de aansluiting, zonder meteen op “volledigheid” te gaan zitten? Waar ligt de grens en wat accepteert de Inspectie SZW? De docent van deze opleiding heeft daar ervaring mee en inspireert u tegelijkertijd hoe u de dynamische RIE in uw adviespraktijk kunt toepassen.

Wat leert u?
• De klassieke RI&E van een Dynamische RI&E te onderscheiden;
• De aansluiting te vinden met de organisatie of onderdeel daarvan;
• Op een procesmatige manier te kijken naar de RI&E;
• Welke kaders u in ieder geval moet gebruiken voor het toetsen van de RI&E;
• Hoe u een toetsrapport kunt opstellen.

Bestemd voor:
Kerndeskundigen zoals:

 • Arbeidshygiënist
 • A&O- deskundige
 • Hoger Veiligheidskundige
 • Bedrijfsarts

Opleiding

Masterclass van RI&E naar cultuurverandering

Sla een brug tussen RI&E en cultuurverandering
U draagt als adviseur bij aan optimale arbeidsomstandigheden en een effectieve arbo-organisatie. u houdt gezondheid en veiligheid op de agenda van uw organisatie. Maar u begeleidt ook het invoeren van maatregelen die voortkomen uit de risico inventarisatie-, en evaluatie (RI&E).

Daarbij willen u en uw organisatie werken aan gedrag en cultuur. Meer inzichten in het begeleiden van veranderingen en de menselijke factor komen dan goed van pas!

Naast alle uitvoeringsmaatregelen die de RI&E met zich meebrengt, willen mensen en organisaties meer. Het gaat niet alleen om maatregelen treffen, maar om het werkelijke doorvoeren van veranderingen.

Deze masterclass leert u een brug te slaan tussen RI&E en cultuurverandering. Naast diepgaande inzichten in de sociaalpsychologische factoren die zich binnen organisaties afspelen als het gaat om risico’s en het invoeren van maatregelen krijgt u inzicht in uw rol als begeleider en in de effecten van verschillende aanpakken. Zo worden alle ambities waargemaakt. Van de organisatie en uzelf.

Wat leert u?

 • U maakt kennis met de harde en zachte kanten van risicomanagement.
 • U leert het gedrag van de werknemers te begrijpen, te verklaren en te beïnvloeden.
 • U krijgt inzicht in welke factoren een rol spelen bij gedragsveranderingen en hoe deze elkaar beïnvloeden.
 • U leert welke invloed beleid, organisatiestructuur, leiderschap en systemen hierop hebben en wat uw rol hierin is.
 • U ontdekt dat elke situatie vraagt om een passende aanpak door het aanreiken van verschillende gedragsmodellen.
 • U ontwikkelt vaardigheden om succesvol te adviseren over de RI&E, managementsystemen en ontwikkeling van organisatiecultuur.

Bestemd voor:

 • Werknemers die aangesteld zijn als preventiemedewerker, maar nog geen functie als arbocoördinator hebben vervuld.
 • Beginnende arbocoördinatoren

Uw cadeau:
U ontvangt de uitgave ‘Van risico-inventarisatie naar cultuurverandering’ cadeau.

Accreditatie
Hobéon 3 punten:

 • Waardering Hobéon SKO-A&O
 • Waardering Hobéon SKO-AH
 • Waardering Hobéon SKO-VK

Opleiding

Arbomanagement

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001
Als bedrijven of instellingen in het verbeteren van hun arbeidsomstandigheden kunnen deze snel weer verdampen. Blijvende aandacht is niet gegarandeerd en de genomen maatregelen zijn lang niet altijd geborgd. Er moeten voorzieningen in de organisatie zijn die bewaken dat de genomen maatregelen zowel op de korte als de lange termijn hun werk blijven doen, ook als de wereld intussen is veranderd. Want dat heeft gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.

Met een arbomanagementsysteem kunt u risico’s identificeren, beheersen en blijven beheersen. Een veel gehanteerde norm hiervoor is tot nu toe OHSAS 18001. De nieuwe norm ISO 45001 vervangt deze binnenkort. Wat betekent dat voor u als arbofunctionaris?

Wat leert u?

 • U leert wat de nieuwe structuur wordt van de ISO-normen;
 • U weet wat er met de komst van de nieuwe norm van ISO 45001 voor uw organisatie verandert;
 • U ontdekt hoe het certificeringstraject in elkaar zit;
 • U leert hoe u een goed zorgsysteem opzet.

Bestemd voor:

 • Management
 • Leidinggevende
 • Veiligheidsdeskundige
 • Arbocoördinatoren

Accrediatie:

 • Waardering Hobéon SKO-AH 1 punt
 • Waardering Hobéon SKO-VK 1 punt

Opleiding

Praktijkopleiding preventiemedewerker

U coördineert alle arbozaken. U helpt bij het opstellen van de RI&E. U coördineert en bewaakt de voortgang van het plan van aanpak. U bent contactpersoon tussen de organisatie en externe deskundigen. U functioneert als vraagbaak op arbogebied. U onderhoudt de contacten met de Arbeidsinspectie. U noteert en onderzoekt de gemelde ongevallen. Een hele waslijst! En dit is slechts een greep uit uw taken als preventiemedewerker …

Met de juiste kennis en vaardigheden nog beter in uw functie
Bent u net aangesteld als preventiemedewerker? Dat is een hele verantwoordelijkheid! Dit is uw kans om met de juiste kennis en vaardigheden nog beter te worden in uw functie. In drie dagen bent u een expert! U doet niet alleen alle noodzakelijke kennis op, maar gaat tegelijkertijd aan de slag met het oefenen van de vaardigheden die u nodig heeft.

Dit leert u na afloop van deze opleiding:

 • Kent u de hoofdtaken van de preventiemedewerker.
 • Kent u de huidige Arbowet- en regelgeving.
 • Kunt u een RI&E en Plan van Aanpak maken.
 • Weet u hoe u draagvlak creëert door effectieve communicatie met directie, management en medewerkers.
 • Kunt u samenwerken met externe partijen zoals een arbodienst of arbo-adviseur.
 • Kunt u plannen maken om het arbobeleid te verbeteren.
 • Weet u hoe u kosten bespaart door zaken zelf helemaal of gedeeltelijk te regelen.
 • Kunt u risicodenken en begrijpt u de relatie tussen de RI&E en cultuurverandering.

De stof wordt behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden, discussies, rollenspelen en huiswerkopdrachten. Er is voldoende gelegenheid om uw individuele vragen over uw eigen RI&E en Plan van Aanpak voor te leggen aan de docenten.

Bestemd voor:
Werknemers die aangewezen zijn om de rol van preventiemedewerker op zich te nemen en nog geen functie als arbocoördinator hebben.
Maar ook beginnende arbocoördinatoren.

Uw cadeau
Als deelnemer ontvangt u de uitgave ‘Preventiemedewerker, een praktische handleiding’ cadeau.

Opleiding

Adviseren en grenzen stellenNIEUW!

Veel functionarissen in het werkveld van arbo en veiligheid zijn door hun grote betrokkenheid en harde werken vaak “grenzeloos”. Dat wil hier zeggen; in de uitoefening van uw adviserende taak wordt al heel snel de verantwoordelijkheid van een opdrachtgever overgenomen. Deze verantwoordelijkheid neemt u vervolgens met u mee. En er komen steeds meer verantwoordelijkheden bij.

Dit heeft een negatieve invloed op effectiviteit en kwaliteit van uw advisering. Daarnaast veroorzaakt dit veel stress en persoonlijke onbalans. Dit heet werken vanuit een “verborgen” contract. Door inzicht te krijgen in deze onderliggende (onbewuste) dynamieken van dit “verborgen” contract is het mogelijk wijzigingen aan te brengen in eigen houding en gedrag. Resultaat is een heldere taak- en contractering met de opdrachtgever. Een professioneel en effectiever uitgevoerde aanpak van vraagstukken met meer persoonlijke rust en balans.

Wat leert u?

 • U krijgt inzicht in de taken, positie en grenzen die behoren
 • bij úw werk;
 • U krijgt tips & adviezen voor het creëren van meer draagvlak
 • in uw bedrijf of organisatie;
 • U ontdekt uw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen;
 • U wordt bewuster van de sterke en zwakke punten van uw
 • eigen adviesstijl;
 • U leert beter omgaan met lastige situaties en weerstanden;
 • U gaat aan de slag met concrete praktijksituaties.

Bestemd voor:

 • Arboprofessionals
 • Preventiemedewerkers

 

 

Opleiding

Strategisch adviseren

De essentiële waarde van intern advies
U verstaat uw vak. U weet vaak wel wat er moet gebeuren en kan dat goed verwoorden. Toch nemen anderen uw voorstellen soms maar moeilijk aan. Uw inbreng wordt soms onbedoeld onderdeel van geharrewar, getouwtrek en gedoe. Onzichtbare en ongrijpbare factoren bepalen wat er met uw advies gebeurt. Hoe krijgt u daar zicht en greep op? Hoe krijgen uw expertise en inbreng de aandacht die ze verdienen?

Waarom gaat het zoals het gaat?
De eerste dag helpt u zicht te krijgen op het hoe en waarom van allerlei spellen en dynamieken in uw werkomgeving. En op uw eigen onbewuste en onbedoelde aandeel daarin. Dag 2 bouwt hierop voort. Dan krijgt u gereedschap en repertoire hoe hiermee om te gaan!

Adviseren is ontwikkelen
Organisaties zijn continu in ontwikkelingen en beweging. Elke situatie is anders en elke klant heeft zijn of haar specifieke voorkeuren. Welke adviesstijl past daar dan bij? In welke organisatorische situatie is welke aanpak het meest effectief? De rol en de persoon van de adviseur zijn vaak belangrijker dan de inhoud van het advies. Waar sluit u op aan? Hoe doet u dat? En hoe geeft u uw eigen unieke bagage van karakter en talenten een waardevolle plek?

Wat leert u?
Deze opleiding zet u steviger op uw interne adviesplek. Enkele opbrengsten:

 • effectiever adviseren, met meer rust en plezier;
 • inzicht in de verborgen krachten in de organisatie, uw collega’s én uzelf;
 • het vermogen deze krachten voor u laten werken, in plaats van tegen u;
 • het boek ‘Adviseren vanuit het geheel, de vitale waarde van intern advies’ van Paul Kloosterboer en collega’s.

Bestemd voor:
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die intern adviseert, zoals professionals in de sfeer van ICT, HRM, financiën, kwaliteit, organisatie of communicatie of arbeidsomstandigheden. Of strategisch beleidsadviseurs, teamcoaches, juridisch -, marketing- of technisch specialisten, project- of programmamanagers, directiesecretarissen of OR-leden.

Uw cadeau
Als deelnemer ontvangt u de uitgave ‘Adviseren vanuit het geheel’ cadeau.

Opleiding

Praktijkopleiding vertrouwenspersoonNIEUW!

Leer alles over de bevoegdheden, plichten en valkuilen binnen deze boeiende functie
Bent u gevraagd of aangesteld als vertrouwenspersoon? Dan kan iedereen in vertrouwen met u praten. Het is een bijzonder boeiende, maar soms ook lastige functie. Leer tijdens deze praktijkopleiding alles wat een vertrouwenspersoon moet weten. Van de huidige wet- en regelgeving tot het trainen van uw gespreksvaardigheden.

Dit leert u na afloop van deze opleiding:

 • Kent u de hoofdtaken van een vertrouwenspersoon;
 • Kent u de bevoegdheden, plichten én valkuilen binnen deze functie;
 • Kent u de huidige wet- en regelgeving;
 • Weet u waaraan het beleid ongewenste omgangsvormen en klachtenregeling moet voldoen;
 • Weet u welke “hulpdiensten” u kunt inschakelen om de betreffende collega verder te helpen;
 • Weet u wat er van u wordt verwacht bij klachten over pesten, discriminatie, agressie of seksuele intimidatie;
 • Weet u de opbouw van een goed vertrouwensgesprek;
 • Weet u hoe u de gesprekken registreert en vertaalt in een jaarverslag.

De stof wordt behandeld aan de hand van de ”Gids voor vertrouwenspersonen”. Naast analyse van het beleid uit uw eigen organisatie is er voldoende gelegenheid om uw individuele vragen over uw eigen cases en organisatiebeleid voor te leggen aan de docent.

Uw cadeau:
Als deelnemer ontvangt u de “Gids voor vertrouwenspersonen", een praktische handleiding” cadeau.

Bestemd voor:

 • Iedereen die werkzaam is of wordt als vertrouwenspersoon binnen een organisatie.
 • Externe vertrouwenspersonen.

Opleiding

Or & duurzame inzetbaarheid

Mensen blijven nu en in de toekomst steeds langer aan werk. Daarnaast wordt er binnen het werk veel van de medewerkers gevergd: functies veranderen regelmatig en veel organisaties krijgen om de zoveel jaar een andere structuur. Hiermee is duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker thema.

Sterker nog: organisaties moéten langere termijnbeleid ontwikkelen om levensvatbaar te blijven en hun bestaansrecht te behouden. Sommige zijn hier volop mee bezig. Bij andere organisaties is het (nog) geen gespreksonderwerp. De rol van de or kan dan ook variëren van aanjager tot luis in de pels. Hoe dan ook: de or zal kennis over het onderwerp moeten hebben om ermee aan de slag te kunnen om een rol van betekenis te spelen.

Wat leert u?
Tijdens deze dag krijg je inzicht in hoe een organisatie aan duurzame inzetbaarheid kan werken en beleid hierover kan ontwikkelen. Verder krijgt u concrete handvatten aangereikt hoe de or hiermee aan de slag kan gaan.

Uw cadeau
Als deelnemer ontvangt u de uitgave ‘Or en leeftijdsbewust personeelsbeleid’ cadeau.

Opleiding

Or & VGWM

Alles over de Arbowet en het arbobeleid
Verandering doet leven. Inspraak geeft inspiratie. U bent dus blij dat de Arbowet geen starre wet is. Hierdoor krijgt u binnen de or steeds meer verantwoordelijkheden en meer medezeggenschap op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Maar soms weet u het even niet meer. Hoe gaat u als VGWM-commissie nou het beste om met alle nieuwe ‘vrijheden’ binnen de Arbowet? En wat is nu eigenlijk de positie van de or en de VGWM-commissie? Wat doet de preventiemedewerker precies? En wie hebben nog meer allemaal met het arbobeleid te maken? Wat is risico-inventarisatie en -evaluatie? U heeft veel vragen!

Wat leert u?
Deze opleiding geeft u een antwoord op al deze vragen. We zetten de echte veranderingen in de Arbowet helder voor u op een rij. Zodat u straks precies weet wat dit betekent voor uw branche of bedrijf. Daarnaast leert u hoe de verschillende commissies optimaal kunnen samenwerken. Dit alles illustreren we vooral met veel praktijkvoorbeelden. U gaat zonder vragen en met een voldaan gevoel naar huis!

Na deze opleiding:

 • Heeft u een goed inzicht in het VGWM-beleid van uw organisatie;
 • Heeft u speerpunten ontwikkeld voor uw RI&E;
 • Weet u precies wat de preventiemedewerker doet;
 • Kunt u een visie op arbobeleid verwoorden en toetsen;
 • Bent u een onderhandelingspartner van de directie voor het arbobeleid.

Bestemd voor:

 • Leden van de or
 • Leden or-commissie VGWM
 • Preventiemedewerkers

Uw cadeau
Als deelnemer ontvangt u de uitgave ‘Or en gezond werken’ cadeau.

Opleiding

Productieve machineveiligheidNIEUW!

Hogere veiligheid met behoud van efficiëntie
Een hoge veiligheid van machines staat haaks op de gewenste productiviteit omdat bedieners hinder ondervinden van getroffen maatregelen zoals afschermingen. Dit is de gedachte die bij veel productiebedrijven heerst. Deze gedachte voedt het gevoel dat veiligheid geld kost en in de weg zit, een noodzakelijk kwaad is. Met een procesgerichte aanpak is het evenwel mogelijk een hogere veiligheid te bewerkstelligen zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie van de productie.

Wat leert u?

 • U kunt de risico’s beter inschatten door de gevaren die aan een technisch proces kleven te paren aan de taken van de bedieners;
 • U leert de menselijke handelingen en interacties met een productieproces systematisch te analyseren;
 • U kunt de risico-elementen van een machine benoemen;
 • U komt tot effectieve veiligheidsmaatregelen, ofwel maatregelen die risico’s terugbrengen zonder dat bedieners die als overmatig hinderlijk ervaren;
 • U weet hoe u de productie-efficiëntie verhoogt zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

Bestemd voor:
Alle mensen die vanuit een technische invalshoek direct betrokken zijn bij (modificaties aan) productieprocessen, en de daarin gebruikte machines en productielijnen.

 • Veiligheidskundigen
 • KAM-functionarissen

Accrediatie:

 • Waardering Hobéon SKO-AH 1 punt
 • Waardering Hobéon SKO-VK 1 punt

 

Opleiding
08:30

PSA in de RI&ENIEUW!

Duurzaam aan het werk
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is in veel organisaties een hardnekkig probleem. Met een RI&E PSA brengt u dit soort ‘zachte’ risico’s in kaart. Maar dit zorgt meestal niet voor het gewenste resultaat. U wilt dat medewerkers de knelpunten die zij in hun werk ervaren kunnen aanpakken, zodat blijvend verbetering optreedt.

Tijdens deze opleiding leert u hoe u medewerkers intrinsiek motiveert om hiermee aan de slag te gaan en wat de rol van de RI&E daarbij is. Met een goed uitgevoerde RI&E PSA helpt u uw organisatie en medewerkers gezond te houden. En dit is zeker geen verplicht nummer.

Wat leert u?

 • Het kader:
  - Wat zegt de wet?
  - Wat is PSA?
 • De verdieping:
  - De relatie met duurzame inzetbaarheid, ontwikkelperspectief en
  motivatie.
  - Hoe het zit met werkbelasting en werkstress.
  - Wat u kunt doen aan ongewenst gedrag: voorkomen en signaleren.
 • Hoe u PSA onderzoekt:
  - Welke eisen u kunt stellen aan het onderzoek.
  - U krijgt voorbeelden van een onderzoek naar PSA.
  - En hoe u daarna verder gaat met duurzaamheid als uitgangspunt
  voor het plan van aanpak.
 • Hoe dit werkt in de praktijk

Voor wie bestemd?
Deze opleiding is bedoeld voor arbo-coördinatoren, preventiemedewerkers, HR-managers en -professionals en leden van medezeggenschap me Arbo als aandachtsgebied.

 

 

Opleiding
08:30

Awareness, bewust veilig gedragNIEUW!

De RI&E is uitgevoerd, het plan van aanpak opgesteld en de implementatie daarvan is ingezet. Wat nu?

Voor een veilige werkomgeving is meer nodig dan het uitvoeren van concrete actiepunten en het implementeren van maatregelen. Door gebrek of een tekort aan ‘awareness’ (veiligheidsbewustzijn) gaat er in de praktijk nog veel mis. Tijdens deze training leert u hoe u awareness kunt creëren in uw organisatie. Waar lopen medewerkers echt warm voor? Hoe krijgt u het management in beweging? Een flinke dosis praktijkervaring vormt de basis voor deze interactieve training. Behalve kennisoverdracht staan cases en stellingen centraal.

Veelal hebben we het ‘wat te doen’ wel redelijk in beeld maar dan volgt de stap naar het “hoe”. Van systemen en methodes naar de uitvoering op de werkvloer het begint met awareness of wel ‘het bewust zijn van’.

Met passie, creativiteit en vindingrijkheid kunt u een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijke doel van de organisatie, een veilige werkomgeving te bieden aan de medewerkers; of wel van theorie naar praktijk.

Wat leert u?

 • Wat verschillen in veiligheidsbeleving betekenen;
 • Waarom de ene observatieronde de andere niet is;
 • Wat de rol van de LMRA (Laatste Minuut Risico beoordeling) kan zijn;
 • Op welke manier Toolboxen toegevoegde waarde hebben;
 • Hoe de melding en beoordeling van bijna-ongevallen meerwaarde hebben;
 • Wat de rol van een tam kan zijn en wie welke taak heeft;
 • Hoe u onveilig handelen herkent en hoe u in kunt grijpen;
 • Hoe u uw boodschap over het voetlicht brengt.

Accreditatie

 • Waardering Hobéon SKO-AH: 2 punten
 • Waardering Hobéon SKO-VK: 2 punten

 

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.
Warning: Unknown: open(/home/admin/domains/tmp/sess_q6tetk0c93htdu1hquspi4jo90, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/admin/domains/tmp) in Unknown on line 0